آشپزی بدون عشق معنا ندارد

ماکارونی با ته دیگ حصیر بافت نام نویسنده :فاطمه جعفری

photo_2016-06-26_07-22-44.jpg
من از ماکارونی فرمی و نوارهای برش خورده نان تافتون استفاده کردم

نظر خود را بنویسید

captchaImage در صورتی که کد تصویری خوانا نبود کلیک کنید