آشپزی بدون عشق معنا ندارد

دستورات غذایی | شیرینی جات

سرو انواع شیرینی و دسر در تمامی پذیرایی ها، نشان از اهمیت آنها دارد. دسر معمولا وعده ایست که در پایان یک وعده غذایی و یا گاهی همراه با غذا، سرو می شود و می تواند مخلوطی از شیرینی ها و یا خوراکی های شور باشد.. شیرینی نیز به ماده غذایی اطلاق می‌گردد که ماده اصلی آن شکر یا ماده شیرین کننده، آرد و تخم‌مرغ باشد. شیرینی ها در تمامی مجالس اععم از شادی و غم مورد استفاده می گیرند و به نوعی میزبان با سرو شیرینی در مجلس به میهمان خود احترام می گذارد. مرتبط بودن شیرینی و دسری که در یک وعده غذایی نیز سرو می شود، نکته ایست که رعایت کردن آن خالی از لطف نمی باشد. بنابراین شایسته است که بطور جداگانه سری به قسمت شیرینی و دسر ما بزنید تا بتوانید انتخاب بهتری داشته باشید.