آشپزی بدون عشق معنا ندارد

سبد کدو تنبل

KKK_9166.jpg

KKK_9006

1. ابتدا طرح دسته و لبه سبد را به وسیله یک مداد نرم روی کدو طراحی کنید.

KKK_9007

2. به وسیله یک کارد تیز از دسته سبد شروع کنید و کدو را برش بزنید.

KKK_9008

3. لبه های سبد را از روی خطوط معین شده برش دهید.

KKK_9009

4. قسمت برش خورده را از کدو جدا کنید و بیرون بیاورید و در طرف دیگر کدو نیز همین کار را تکرار کنید.

KKK_9010

5. به وسیله نوک چاقو و به فاصله حدود یک سانتی متر از پوست آن برش بزنید و جدا کنید.

KKK_9011

6. به وسیله قاشق دانه های کدو را خارج کنید.

KKK_9013

7. به وسیله چاقوی حکاکی به فاصله حدود یک سانتی متر از لبه سبد را برش بزنید.

KKK_9014

8. به وسیله قاشق توپی، داخل کدو را خالی کنید و به وسیله چاقوی حکاکی، ناهمواری های به وجود آمده و ناخواسته لبه سبد را مرتب کنید.

KKK_9166

9. می توانید داخل سبد آماده شده را با انواع گل های فصل، میوه و شمع تزیین کرده و به عنوان تزیینات سفره یلدا استفاده کنید.


نظر خود را بنویسید

captchaImage در صورتی که کد تصویری خوانا نبود کلیک کنید