آشپزی بدون عشق معنا ندارد

انار آراریی

891747KKK_9173.jpg
داخل کاسه ای را با انواع گل های کوچک، برگ بوی دانه دار و ازگیل تزیین کنید و وسط آن انار قرار دهید. شمع ها را به وسیله خلال چوبی در بالای تاج انار ثابت کنید.

نظر خود را بنویسید

captchaImage در صورتی که کد تصویری خوانا نبود کلیک کنید