آشپزی بدون عشق معنا ندارد

شب چــله در ایـران زمین ۲۵ آذر ۱۳۹۴

272761images.jpg

آذربایجان و شهرهای شمالی ایران:
رسم بر این است که در این شب خوانچه ای تزیین شده را به خانه تازه عروس یا تازه داماد بفرســتند. در این راســـــــتا مردم آذربایجان در سینی خود هندوانه ها را تزیین میکنند و شال های قرمزی را اطرافش میگذارند درحالی که مردم شمال یک ماهی بزرگ را تزیین میکنند و به خانه نو عروس میبرند.

شیراز
سفره مردم شیراز مثل سفره نوروز رنگین است. مرکبات و هندوانه برای ســـرد مزاج ها و خرما و رنگینک برای گرم مزاج ها موجود است. حافظ خوانی مهمترین آیین این شب برای شیرازی هاست. البته خواندن حافظ در این شب نه تنها در شیراز مرسوم است، بلکه رسم کلی چله نشینان شده است.

en1642_1

همدان
همدانی ها فالی میگیرند با نام فال سوزن. همه دور تا دور اتاق مینشینند و پیرزنی به طور پیاپی شعر میخواند. دختر بچه ای پس از اتمام هر شعر بر یک پارچه نبریده و آب ندیده سوزن میزند و میهمان ها بنا به ترتیبی که نشسته اند شعرهای پیرزن را فال خود میدانند. همچنین در مناطق دیگر استان همدان تنقلاتی که مناسب با آب و هوای آن منطقه است در این شب خورده میشود. گردو و کشمش هم مانند هندوانه حتماً در سفره شب یلدای مردم این استان دیده میشود.

اردبیل

رسم است که مردم، چله بزرگ را قسم میدهند که زیاد سخت نگیرد (منظور آن است که هوا را بیش از این سرد نکند چرا که در این خطه هوا بسیار سرد است) و معمولاً گندم برشته (قورقا) و هندوانه و سبزه و مغز گردو و نخودچی و کشمش میخورند.نظر خود را بنویسید

captchaImage در صورتی که کد تصویری خوانا نبود کلیک کنید