آشپزی بدون عشق معنا ندارد

سفرنامه ساناز مینایی

سرزمین من، ایران 
وجب به وجب خاک تو را خواهم پیمود..
و قدمت و خوراک تو را به دنیا معرفی خواهم کرد..

شماره تماس : 88900283
 آدرس تلگرام : @sanazsaniaofficial

نظر خود را بنویسید

captchaImage در صورتی که کد تصویری خوانا نبود کلیک کنید