آشپزی بدون عشق معنا ندارد

خانم ٨٠ ساله ای که به عشق یادگیری و پیدا کردن کار راهی سانازسانیا شد.

خانم ٨٠ ساله ای که به عشق یادگیری و پیدا کردن کار راهی سانازسانیا شد.

۰۹۲۱۱۷۹۵۷۴۷
تماس با آموزشگاه

نظر خود را بنویسید

captchaImage در صورتی که کد تصویری خوانا نبود کلیک کنید