آشپزی بدون عشق معنا ندارد

سخنرانی TEDx ساناز مینایی


سخنرانی تدایکس TEDx ساناز مینایی
آدرس تلگرام ما : sanazsaniaofficial@
شماره تماس : ۰۲۱۸۸۱۹۷۸۸۵ 

نظر خود را بنویسید

captchaImage در صورتی که کد تصویری خوانا نبود کلیک کنید