آشپزی بدون عشق معنا ندارد

به خاطر آوریم | ساناز مینایی | تداکس تهران


سخنرانی تدایکس TEDx ساناز مینایی
آیا با بازگشت به سنتهای گذشتگانمان میتوانیم آینده بهتری بسازیم؟ خوراک های ایرانی و نحوه ی پذیرایی منحصربفرد قدمای ما، چه چیزهایی می تواند در مورد گذشته، و یا حتی آینده مان به ما گوشزد کند؟
آدرس تلگرام ما : sanazsaniaofficial@
شماره تماس : ۰۲۱۸۸۱۹۷۸۸۵ 

نظر خود را بنویسید

captchaImage در صورتی که کد تصویری خوانا نبود کلیک کنید