آشپزی بدون عشق معنا ندارد

اشتراک شش ماهه ماهنامه کاغذی

لمس یک مجله کاغذی، احساسی دارد که با اینترنت و رسانه های دیجیتالی دیگر، جبران نمی شود. بسیاری از افراد دوست دارند کتاب یا مجلات را در دستشان بگیرند و بخوانند و اساساً از خواندن در محیط مجازی، لذتی نمی برند. بسیاری دوست دارند هنگام آشپزی کردن با سانازسانیا، مجله کنار دستشان باشد، آن را ورق بزنند و آنچه می خواهند، در آن پیدا کنند. اما اگر زمان آن را ندارید که خودتان برای خرید مجله بیرون بروید، پس مشترک ما شوید تا هر ماه، قبل از آنکه مجله در کیوسک های روزنامه فروشی وجود داشته باشد، شما در خانه تان، آن را تحویل بگیرید.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 021.22722508 تماس بگیرید.