آشپزی بدون عشق معنا ندارد

اشتراک سه ماهه، ماهنامه الکترونیکی بر روی دیسک فشرده

فضای آپارتمانی و کوچک خانه ها، دیگر اجازه نگه داشتن بسیاری از وسایل را به ما نمی دهد؛ گاهی اوقات از کمبود جا، برای نگه داری کتاب ها، روزنامه ها و حتی دیگر وسایل روزمره مان گلایه می کنیم. اما کامپیوتر، کار ها را برای مان راحت تر کرده است. بسیاری از کتاب ها و روزنامه ها را می توانیم به صورت فایل های کم حجم در کامپیوتر نگاه داریم و آن ها را بخوانیم؛ CD ها هم این امکان را در اختیارمان می گذارند، تا به راحتی هر اطلاعاتی که می خواهیم را در آن ها ذخیره کرده و در هنگام نیاز از آن ها استفاده کنیم. CD ها، حجم کمی را در خانه مان اشغال می کنند اما اطلاعات زیادی را در خود جای می دهند. اگر فضا و یا وقت آرشیو کردن مجلات کاغذی را ندارید، می توانید به راحتی آن ها را به صورت CD تهیه کنید. فقط کافی است اشتراک CD ما را انتخاب کنید و اول هر ماه، مجله ما را به صورت CD دریافت کنید.