آشپزی بدون عشق معنا ندارد

اشتراک یک ساله، ماهنامه الکترونیکی در وب سایت

گاهی اوقات نه زمان خرید مجله در کیوسک ها را دارید نه کامپیوتر شخصی تان همراه تان است؛ در عوض، نگاهی که به گوشی موبایل تان بیاندازید، همواره همراهتون دارید و می توانید از آن استفاده کنید. اگر می خواهید در مسافرت آشپزی کنید، یا حتی برای یکی از دوستان تان در میهمانی، غذایی را که از سانازسانیا آموزش دیده اید توضیح دهید، کافی است مجله ما را به صورت دیجیتال خریداری کنید. داشتن اشتراک دیجیتالی، به شما امکان می دهد که در هرجا سانازسانیا را همراه تان داشته باشید؛  اشتراک اینترنتی به شما امکان می دهد، در هر لحظه همراه سانازسانیا باشید.