آشپزی بدون عشق معنا ندارد

دستورات غذایی | کوفته

کوفته ها از غذاهای اصیل ایرانی هستند و برادرها و خواهرهایشان هم در کشورهای دیگر، وجود دارند، اگرچه همه تغییر کرده اند اما میتوان یک شکل مشترک و نسبتاً واحد برای آنها در نظر گرفت. انواع رولتها یا میتلوفها، برگرفته از همین کوفته ها هستند، البته با کمی تغییر. طعم و عطر کوفته و وجود گوشت، سبزیجات و عدم وجود مواد افزودنی، آنها را اینطور پرطرفدارکرده است.