آشپزی بدون عشق معنا ندارد

دستورات غذایی | نوشیدنی

مایعی که به منظور ایجاد حس تازه گی و یا رساندن مواد مغذی به انسان تهیه می شود، نوشیدنی نام دارد. آب، آب میوه ها، نوشابه های گازدار، دلسترها، چای، قهوه و انواع آن همگی در گروه نوشیدنی ها قرار دارند. هر کدام از انواع آنها می توانند خانگی و یا صنعتی و از قبل تهیه شده باشند. از آنجا که در تهیه انواع مختلف نوشیدنی ها می توان از مواد غذایی، میوه ها و سبزیجات مختلف استفاده نمود، از نظر علم تغذیه دارای ارزش غذایی بالایی بوده و در موارد بسیاری مانند کودکان و سالمندان به دلیل عدم توانایی در بلعیدن و افراد لاغر و مبتلا به سوء تغذیه برای دریافت کالری می تواند بسیار مفید و کارآمد باشد، اما از آنجا که آب میوه ها غالبا بدون فیبر هستند در خوردن آنها باید جانب احتیاط را رعایت نمود. در هر حال اطلاع داشتن و بهره مندی از انواع نوشیدنی، در ایجاد حس تازه گی شما نقش بسیار زیادی دارد. گوارای وجود.