آشپزی بدون عشق معنا ندارد

دستورات غذایی | تزیینات

با ماشینی شدن زندگی ها و شاغل شدن بانوان، دیگر ممکن است فرصت کمتری برای تزئین نمودن و میز آرایی داشته باشید و یا بعبارتی اولین چیزی را که احتمالا حذف خواهید نمود سفره آیی است. زیرا بیشتر به راحتی و سریعتر آماده شدن غذای اصلی توجه نموده و حاشیه را کنار می گذارید، اما این نکته را فراموش نفرمایید که اهمیت تزیین میز غذا و سفره آرایی کمتر از هنر آشپزی نیست و در واقع مکمل یکدیگر بشمار میایند. اما لازم به ذکر است که همه تزئینات وقتگیر نبوده و گاهی با اعمال نکات ساده ای که ممکن است حتی به ذهنتان نرسد، می توانید میز خود را به یک تابلوی نقاشی تبدیل کنید. کافی است تا آرشیو کاملی از انواع تزیئنات در اختیار داشته باشید تا بتوانید در موقع نیاز به آن رجوع نمایید.. بدین منظور، از این قسمت غافل نشوید.