آشپزی بدون عشق معنا ندارد

دکتر ساناز مینایی در هتل جهانگردی دیزین ۲۴ مهر ۱۳۹۶

Dizin Baner.jpg

دکتر ساناز مینایی مدیر موسسه آشپزی ساناز ساینا در هتل جهانگردی دیزین حضور پیدا کردند.

دکتر مینایی مدیر موسسه بزرگ آشپزی  سانازسانیا": همایش "آشپزهای" گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی می تواند شروع خوبی برای فرایند آموزش حرفه ای آشپزها و ارتقاع کیفیت گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی باشد .
به گزارش روابط عمومی گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی خانم دکتر مینایی مدیر موسسه آشپزی ساناز سانیا در مجتمع هتل‌های جهانگردی دیزین حضور پیدا کرد و با مدیریت و کارکنان این هتل در جهت برنامه ریزی و برگزاری هرچه پربارتر اولین همایش "آشپزهای" گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی مذاکراتی داشت .
در حاشیه این نشست دکتر مینایی از قسمتهای مختلف و امکانات هتل بازدید کرده و ابراز خرسندی نمودند که این همایش میتواند شروع خوبی برای فرایند آموزش حرفه ای آشپزها و ارتقاع کیفیت گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی باشد .
این همایش در روزهای ۲۴ و ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ در محل هتل جهانگردی دیزین به مناسبت روز جهانی غذا برگزار شد.

نظر خود را بنویسید

captchaImage در صورتی که کد تصویری خوانا نبود کلیک کنید