بلانچ کردن

ابتدا یک دقیقه در قابلمه ای حاوی آب جوشان قرار داده و سریعاً داخل ظرفی حاوی آب سرد به مدت 15 ثانیه بریزید.

[ چاپ ]