آشپزی بدون عشق معنا ندارد

استودیو طراحی منو و محصول

01 (13).jpg
Print چاپ
در کنار سایر خدمات ارائه‌شده، سانازسانیا امکان طراحی منو و ارائۀ دستورات غذایی به شرکت‌های صنایع غذایی و رستوران‌ها را به دامنه خدمات خود افزود.