آشپزی بدون عشق معنا ندارد

کیترینگ

02.jpg
Print چاپ

پس از سی و دو سال حضور موفق در عرصه آشپزی، سانازسانیا با تهیه جدیدترین فینگرفودهای سنتی و مدرن، برآن شد به ارائه خدمات مستقیم آشپزی در میهمانی‌ها بپردازد.